Rekrutacja trwa

Zapytanie ofertowe 1/2/DOT/2021 „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”

W dniu 30.09.2021 Wyższa Szkoła Rehabilitacji informuje, że ze względu na brak ofert dotyczących wykonania przedmiotowej usługi w ramach przedsięwzięcia, postępowanie zostało nierozstrzygnięte.

W ramach przedsięwzięcia pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” ogłoszonego Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”, Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie (dalej także jako „Zamawiający”) realizuje zadanie pn. „Doposażenie sal dydaktycznych umożliwiające kształcenie na odległość”(dalej także jako „Zadanie”), Działania podjęte w ramach Zadania mają na celu wsparcie procesu kształcenia na odległość w Wyższej Szkole Rehabilitacji.

W związku z powyższym Zamawiający wszczyna postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia na kompleksową realizację Zadania, jednocześnie zapraszając Wykonawców do składania ofert.

[wpdm_package id=’11882′]
[wpdm_package id=’11883′]
[wpdm_package id=’11884′]
[wpdm_package id=’11885′]