Rekrutacja trwa

Praktyczna psychologia sportu – studia podyplomowe

W dziedzinie sportu motywacja i odpowiednie podejście psychologiczne odgrywają kluczową rolę w osiąganiu sukcesów. Kierunek psychologia sportu, oferowany przez Akademię Medyczną Humanum, skupia się na połączeniu teorii z praktycznymi umiejętnościami, aby kształcić specjalistów w zakresie psychologii sportu. Studia te są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na psychologów sportu w ośrodkach sportu, gdzie praca z zawodnikami wymaga nie tylko wiedzy ogólnopsychologicznej, ale także umiejętności związanych ze specyfikacją danej dyscypliny sportowej. Czas trwania studiów, struktura przedmiotów oraz praktyki zostały zaprojektowane tak, aby kandydata przygotować do prowadzenia badań, współpracy z trenerami i sportowcami oraz radzenia sobie ze stresem i innymi wyzwaniami zawodzie. Proces przyjęcia na studia obejmuje opłatę rekrutacyjną, dostarczenie wymaganych dokumentów i jest oparty na kolejności zgłoszeń. Po ukończeniu studiów absolwenci będą posiadać nie tylko teoretyczną wiedzę z zakresu psychologii sportu, ale także praktyczne umiejętności niezbędne w pracy z zawodnikami różnych dyscyplin, zarówno na poziomie rekreacji, jak i profesjonalnego sportu.

 • Nauka trwa dwa semestry – program obejmuje 255 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie praktycznej, wykładów, warsztatów, e-learningów i pracy własnej. Zajęcia odbywają się w weekendy.

 

W razie potrzeby uczelnia ma pełną gotowość do prowadzenia zajęć w trybie online.

Celem tych studiów kompetencyjnych jest przekazanie specjalistycznej wiedzy, praktycznej i teoretycznej, dotyczącej zasad pracy ze sportowcami i osobami, które trenują rekreacyjnie. Program zajęć pozwala na rozwinięcie u słuchaczy praktycznej umiejętności stosowania narzędzi i technik wspierających zawodników oraz drużyn w radzeniu sobie z wyzwaniami sportowymi.

Program studiów podyplomowych na kierunku PRAKTYCZNA PSYCHOLOGIA SPORTU pozwala absolwentom w ich pracy zawodowej i rozwoju osobistym na odwoływanie się do wiedzy z zakresu psychologii. W trakcie zajęć duży nacisk położony jest na rozwijanie kompetencji psychospołecznych.

Sprawdź, czy ten kierunek jest dla Ciebie

 • Pracujesz ze sportowcami lub osobami traktującymi aktywność fizyczną rekreacyjnie?
 • Jesteś rodzicem zawodnika/czki?
 • Chcesz zaszczepiać u dzieci i młodzieży pasję do aktywności fizycznej – w czasie szkolnych zajęć, w trakcie letnich i zimowych kolonii, obozów?
 • Chcesz prowadzić zajęcia fizyczne dla seniorów i wspierać ich w dbaniu o formę i sprawność na długie lata?
 • Chcesz poszerzyć swoje kompetencje, aby móc holistycznie wspierać psychicznie swoich podopiecznych, klientów, uczniów w osiąganiu celów treningowych?
 • Chcesz szerzyć wiedzę o zdrowej rywalizacji, sposobach na odnajdywanie wewnętrznej motywacji na drodze do osiągania celów – nie tylko w sporcie, ale i rozwoju osobistym?

Jeśli chociaż na jedno z pytań odpowiedziałeś/ TAK, to istnieje prawdopodobieństwo, że ten kierunek studiów może być dla Ciebie.

System opłat za studia

10 wpłat

605
 •  

2 wpłaty

2.750
 •  

1 wpłata

5.000
 •  

Procedura przyjęcia

Wymagane dokumenty:

 • Umowa o świadczeniu usług edukacyjnych.
 • Kserokopia dyplomu oraz suplementu (oryginał na do wglądu).
 • Dowód wniesienia opłaty wpisowej 200zł oraz rekrutacyjnej 85zł
 • Ankieta osobowa.
 • Podanie o przyjęcie na studia.