Rekrutacja trwa

Rehabilitacja w geriatrii

Celem studiów podyplomowych Rehabilitacja w geriatrii jest dostarczenie wiedzy merytorycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w procesie usprawniania oraz poprawy funkcjonowania społecznego osób starszych. Absolwent tych studiów może podjąć pracę w domach opieki społecznej i zakładzie opiekuńczym dla osób w podeszłym wieku. Program studiów ma za zadanie połączenie praktycznych kompetencji (diagnoza problemów, specyfikę opieki paliatywnej, metodykę pracy z osobami starszymi). Absolwenci otrzymają przygotowanie praktyczne na bazie wiedzy ogólnomedycznej i zawodowej z zakresu rehabilitacji i pielęgnacji osób ze schorzeniami przewlekłymi, dotyczącymi narządu ruchu, neurologicznymi, otępiennymi, potrzebującymi fachowej opieki w domach rodzinnych i zakładach opiekuńczych.

  • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich cząstkowych egzaminów i zaliczeń, rozliczenie z dziekanatem studiów podyplomowych oraz zdanie egzaminu końcowego.

System opłat za studia

10 wpłat

715
  •  

2 wpłaty

3.245
  •  

1 wpłata

5.900
  •  

Procedura przyjęcia

Wymagane dokumenty:

  • Umowa o świadczeniu usług edukacyjnych.
  • Kserokopia dyplomu oraz suplementu (oryginał na do wglądu).
  • Dowód wniesienia opłaty wpisowej 200zł oraz rekrutacyjnej 85zł
  • Ankieta osobowa.
  • Podanie o przyjęcie na studia.