Rekrutacja trwa

Rehabilitacja dzieci i niemowląt

Celem studiów jest doskonalenie zawodowe, podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla fizjoterapeutów, psychologów i pedagogów z zakresu kompleksowej rehabilitacji dzieci.

Podczas studiów słuchacze zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu korekcji wad postawy, pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spectrum autyzmu, zaburzeniami integracji sensorycznej. Zapoznają się z metodami pracy m.in. Ndt Bobath, Vojty, PNF, hipoterapii oraz osteopatii.

Oprócz uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, słuchacze otrzymają szereg certyfikatów potwierdzających ich umiejętności, m.in. certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy, terapii ręki oraz podstawowego kursu instruktorskiego korektywy i kompensacji wad postawy ciała.

Zajęcia w dużej mierze mają charakter praktyczny, dlatego też wymagana jest obecność. Praktyczne wskazówki wykładowców pozwolą słuchaczowi na lepsze i pełniejsze poszerzenie swoich umiejętności.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich cząstkowych zaliczeń, obecność na zajęciach, rozliczenie z dziekanatem studiów podyplomowych oraz zdanie egzaminu końcowego.

Studia adresowane są do fizjoterapeutów, osób z wykształceniem medycznym, pedagogicznym, ale także do wszystkich zainteresowanych pracą z dziećmi. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

System opłat za studia

10 wpłat

715
  •  

2 wpłaty

3.245
  •  

1 wpłata

5.900
  •  

Procedura przyjęcia

Wymagane dokumenty:

  • Umowa o świadczeniu usług edukacyjnych.
  • Kserokopia dyplomu oraz suplementu (oryginał na do wglądu).
  • Dowód wniesienia opłaty wpisowej 200zł oraz rekrutacyjnej 85zł
  • Ankieta osobowa.
  • Podanie o przyjęcie na studia.