Rekrutacja trwa

Badania lekarskie kandydatów na studia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2019 poz. 1651) od kandydatów na studia oraz studentów wymagane jest zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania nauki zawodu.

Kandydaci przyjmowani na studia w Wyższej Szkole Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie pobierają z wirtualnego dziekanatu skierowanie na badania lekarskie i udają się z nim do lekarza medycyny pracyPrzyjęcie na studia nastąpi w momencie przesłania lub dostarczenia przez kandydata oryginałów dokumentów rekrutacyjnych wraz z zaświadczeniem lekarskim.
Skierowanie na badania powinno zawierać informację o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu na danym kierunku studiów.

Badanie lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza medycyny pracy (koszt badania ponosi kandydat).
Badania można również wykonać BEZPŁATNIE w placówkach, które mają podpisane umowy z Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy (w ramach przyznawanych przychodniom limitów).

Wykaz placówek, w których zrekrutowany kandydat może wykonać bezpłatne badania: