Rekrutacja trwa

Na studia I stopnia i jednolite magisterskie

 1. Umowa o świadczeniu usług edukacyjnych.
 2. Kserokopia świadectwa maturalnego w przypadku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych (oryginał do wglądu).
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki.
 4. Dowód wniesienia opłaty wpisowej 500 zł (Do 31 maja 0 zł), rekrutacyjnej 85zł oraz za legitymacje studencka 22zł.
 5. Jedno zdjęcie legitymacyjne.
 6. Oświadczenie rodzica lub pełnoletniego opiekuna w przypadku niepełnoletnich kandydatów na studia.
 7. Ankieta osobowa.
 8. Podanie o przyjęcie na studia.

Na studia II stopnia

 1. Umowa o świadczeniu usług edukacyjnych.
 2. Kserokopia dyplomu oraz suplementu w przypadku studiów drugie stopnia (oryginał na do wglądu).
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki.
 4. Dowód wniesienia opłaty wpisowej 500 zł (Do 31 maja 0 zł), rekrutacyjnej 85zł oraz za legitymacje studencka 22zł.
 5. Jedno zdjęcie legitymacyjne.
 6. Oświadczenie rodzica lub pełnoletniego opiekuna w przypadku niepełnoletnich kandydatów na studia.
 7. Ankieta osobowa.
 8. Podanie o przyjęcie na studia.