Rekrutacja trwa

Stypendia

W roku akademickim 2023-2024 sprawy pomocy materialnej dla studentów regulują:

  • Zarządzenie Rektora z dnia 23 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia ‘Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie’;
  • ‘Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie’ – Załącznik do Zarządzenia Rektora z dnia 23 października 2023 r.;
  • Załączniki 1 – 12 do ‘Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie’;
  • Zarządzenie Rektora z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej;
  • Zarządzenie Rektora z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie.

dostępne poniżej do pobrania.

Informacje można uzyskać:

 

Wnioski wraz z załącznikami można składać do Biura Stypendiów:

  • osobiście (Poniedziałek – Piątek, w godzinach 10:00 – 16:00 w pokoju 217 II p.; Sobota, w godzinach 10:00 – 15:00 w dziekanacie)
  • elektronicznie (e-mail: stypendia@amh.edu.pl)
  • pocztą (ul. Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa).

 

Odwołania od decyzji i pozostałą korespondencję należy kierować do:

Komisja Stypendialna AMH lub Odwoławcza Komisja Stypendialna AMH (ul. Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa)