Rekrutacja trwa

Instytut Kształcenia Językowego

Instytut Kształcenia Językowego

Lektoraty realizowane są przez Akademicki Insytut Językowy – Princeton Language Academy https://princeton.pl/

Zgodnie z wymogami znowelizowanej Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz obowiązującym w Akademii Medycznej Humanum systemem kształcenia w zakresie języków obcych, cykl kształcenia na lektoracie kończy się egzaminem lub zaliczeniem końcowym na poziomie:

 • B2 – dla studiów I stopnia,
 • B2+ – dla studiów II stopnia oraz jednolitych magisterskich,
 • C1 – dla studiów doktoranckich.

REJESTRACJA

 1. Lektoraty realizowane są tylko z języka angielskiego.
 2. W celu rejestracji na lektoraty należy podejść do testu poziomującego na stronie https://teachers.edu.pl/jezyk-angielski/ z zaznaczeniem opcji Akademia Medyczna Humanum
 3. Student wypełnia test tylko raz – przed pierwszym semestrem, na którym rozpoczyna lektoraty.
 4. Liczba godzin lektoratów jest określona w zależności od kierunku oraz semestru i trybu studiów.
 5. Utworzenie grup na różnym poziomie zaawansowania jest uzależnione od liczby zakwalifikowanych osób.

ZASADY ZALICZENIA

 1. Obecność na 80% godzin dydaktycznych przewidzianych w danym semestrze. Przez obecność rozumie czynny udział na zajęciach, odpowiadanie na pytania i wykonywanie poleceń Lektora.
 2. Praca własna na platformie e-learningowej Princeton Edusky (https://princeton.edusky.pl/login).
 3. Pozytywny wynik z testu semestralnego.

ZWOLNIENIE Z LEKTORATU:

W przypadku udokumentowanej znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2, student może wnioskować o uzyskanie zwolnienia z obowiązku uczestniczenia w lektoratach w całym toku studiów.

Zwolnienie z zajęć językowych mogą uzyskać osoby składające podanie w oparciu o następujące dokumenty poświadczające znajomość języka obcego: