Rekrutacja trwa

FAQ

FAQ

Oczywiście. Zapraszamy wszystkich chętnych studentów do przeniesienia na naszą Uczelnię. Można uzyskać m.in. rabaty na czesne w związku z zaliczonymi już punktami ECTS.

Nie bierzemy pod uwagę zdawanych przedmiotów, ich poziomu oraz czy matura jest podstawowa czy rozszerzona. Na każdym kierunku studiów licencjackich potrzebna jest zdana matura i świadectwo dojrzałości. Nie prowadzimy egzaminów wstępnych oraz progów punktowych. O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i wpisowej oraz złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, zostają Państwo przyjęci na studia.


AMH nie publikuje listy przyjętych kandydatów. Wystarczy spełnić wszystkie wymagania rekrutacyjne.

Na stronie rekrutacji przy każdym kierunku znajduje się zakładka warunki rekrutacji, w której zamieszczone są szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów.

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).
W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Tak, kandydaci przyjmowani na studia w Akademii Medycznej Humanum, otrzymają drogą mailową skierowanie na badanie lekarskie. Zaświadczenie należy dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami niezbędnymi do ukończenia procesu rekrutacji na wybrany kierunek.

Plany zajęć i sylabusy są udostępniane studentom już zarekrutowanym na przełomie sierpnia i września.

Tak, należy zarejestrować się w Systemie Rekrutacji Elektronicznej AMH.

Następnie przesłać komplet zeskanowanych dokumentów na adres: rekrutacja@wsr.edu.pl.W kolejnym kroku należy przesłać oryginały dokumentów na adres uczelni w terminie 14 dni od potwierdzenia pomyślnie zakończonej rekrutacji przez pracownika.

W przypadku tegorocznych maturzystów świadectwo dojrzałości można dosłać po jego otrzymaniu.

Tak, należy dołączyć trzy fotografie o wymiarze 35x45mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle. Jedna z tych fotografii powinna być wklejona w ankietę osobową/formularz zgłoszeniowy w określonym miejscu.

Tak, studia w AMH są płatne. Wysokość opłat podana jest na stronie rekrutacji, przy opisie każdego kierunku.

Wykaz przedmiotów znajduje się na stronie rekrutacyjnej pod opisem każdego kierunku.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich odbywają się w piątki w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.


Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

Jak najbardziej. Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, Uczelnia jest dostosowana do Państwa potrzeb. Niepełnosprawni studenci mogą ubiegać się o specjalne stypendium/zapomogę. Szczegóły na stronie www.wsr.edu.pl w zakładce stypendia. Posiadamy również Biuro Osób Niepełnosprawnych, którego zespół pomaga w organizacji procesu kształcenia jeśli jest to wymagane.

Większość zajęć odbywa się w siedzibie Uczelni, ul. Kasprzaka 49. Zajęcia odbywają się również w formie zdalnej (on-line). Niektóre zajęcia mogą odbywać się w innych placówkach na terenie Warszawy. Oczywiście wszystko jest zależne od obecnej sytuacji w kraju i obostrzeniom związanym z panująca pandemią.

W trakcie roku akademickiego studenci odbywają ćwiczenia kliniczne oraz praktyki w placówkach medycznych na terenie województwa mazowieckiego (w przypadku praktyk zawodowych – mogą być realizowane na terenie całej Polski).

Nie, nie ma ograniczeń wiekowych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i chętnych pogłębiać swą wiedzę.

Proszę sprawdzić czy mail z linkiem nie znajduje się w folderze SPAM. W przeciwnym razie proszę jeszcze raz zarejestrować się podając inny adres mailowy.

Numer świadectwa dojrzałości znajduje się w lewym dolnym rogu (rozpoczyna się od litery M), natomiast w przypadku tzw. starej matury podajemy numer z pierwszej strony.