Rekrutacja trwa

Wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej WSR zaprasza wszystkich studentów do składania aplikacji na wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.

W programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.).
Nie można odbyć praktyk Erasmusa w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami. Na praktyki w ramach programu Erasmus+ mogą także pojechać absolwenci WSR (do 12 miesięcy od dnia zakończenia studiów, warunkiem jest złożenie aplikacji przed zakończeniem okresu studiów).

Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.
Studenci/absolwenci zainteresowani wyjazdem na praktykę mogą sami skontaktować się z instytucjami, w których chcieliby odbyć praktykę, lub skorzystać z oferty praktyk w jednej z naszych partnerskich uczelni. Lista uczelni partnerskich znajduje się w zakładce Współpraca Międzynarodowa na stronie WSR.

Studenci ubiegający się o prawo do wyjazdu na studia i/lub praktyki i stypendium są zobowiązani złożyć wypełniony formularz w języku polskim i angielskim (do pobrania w zakładce Współpraca Międzynarodowa) do 31 października 2018 w pokoju nr 12 na parterze.

Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Tomczyk (+48 22 531 01 50, anna.tomczyk@amh.edu.pl).

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej WSR zaprasza wszystkich studentów do składania aplikacji na wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.

W programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.).
Nie można odbyć praktyk Erasmusa w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami. Na praktyki w ramach programu Erasmus+ mogą także pojechać absolwenci WSR (do 12 miesięcy od dnia zakończenia studiów, warunkiem jest złożenie aplikacji przed zakończeniem okresu studiów).

Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.
Studenci/absolwenci zainteresowani wyjazdem na praktykę mogą sami skontaktować się z instytucjami, w których chcieliby odbyć praktykę, lub skorzystać z oferty praktyk w jednej z naszych partnerskich uczelni. Lista uczelni partnerskich znajduje się w zakładce Współpraca Międzynarodowa na stronie WSR.

Studenci ubiegający się o prawo do wyjazdu na studia i/lub praktyki i stypendium są zobowiązani złożyć wypełniony formularz w języku polskim i angielskim (do pobrania w zakładce Współpraca Międzynarodowa) do 31 października 2018 w pokoju nr 12 na parterze.

Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Tomczyk (+48 22 531 01 50, anna.tomczyk@amh.edu.pl).