Rekrutacja trwa

Redakcja Wydawnictwa Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie publikuje materiały eksperymentalnych prac badawczych, kazuistyczne i przeglądowe informujące o stanie wiedzy dotyczącej biologicznych, medycznych i farmakologicznych podstaw rehabilitacji zdrowotnej, dietetyki, ratownictwa medycznego i psychologii adresowane do pracowników nauki, nauczycieli szkół średnich i wyższych, absolwentów szkół wyższych i studentów. Powinny być one napisane językiem naukowym a jednocześnie zrozumiałym dla niespecjalistów w danej dziedzinie.

Zapraszamy do publikacji