Rekrutacja trwa

Wybory do Samorządu Studenckiego

Informujemy, że w dniu: 26 listopada br. o godzinie 20.00 odbędą się wybory do Samorządu Studenckiego.

Wybory odbędą się w formie on-line na platformie Microsoft Forms.

Zgłoszenie kandydatury do 15.11.2021:

 • każdy rok i kierunek wybiera swojego starostę oraz z-ca starosty, którzy są delegowani do organów Samorządu Studenckiego,
 • liczba kandydatów jest nieograniczona,
 • każdy student może zgłosić swoją kandydaturę na przewodniczącego lub z-ca przewodniczącego Samorządu Studenckiego,
 • wskazani kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie oraz mają prawo do wykonania plakatu wyborczego (zdjęcie (.JPG), krótki opis swojej osoby oraz przedstawienie programu wyborczego),
 • kandydaci którzy zamieszczą zdjęć są proszeni o złożenie pisma o możliwości udostępniania wizerunku,
 • plakaty będą udostępnione na platformie Microsoft Teams, Facebook WSR oraz strona internetowa WSR
 • zgłoszenie wraz plakatem wyborczym należy przekazać prze platformę Microsoft Teams do opiekuna Samorządu Studenckiego, którym jest mgr Konrad Kowalewski.

 

Wybory w dniu 25.11.2021:

 • odbędą się on-line dnia 25.11.2021 o godzinie 20.00 prze platformę Microsoft Forms,
 • czynne i bierne prawo wyborcze ma każdy student, z wyjątkiem ukaranego przez Komisję Dyscyplinarną zawieszeniem w korzystaniu z tego prawa,
 • każdy głosujący ma prawo do 3 głosów na wybranych kandydatów,
 • na drodze wyborów zostanie wyłonionych 5 kandydatów z największą ilością głosów, którzy obejmą poszczególne stanowiska wzglądem ilości głosów:
  1. Przewodniczący WSR,
  2. Z-ca przewodniczącego WSR (studia stacjonarne),
  3. Z-ca przewodniczącego WSR (studia niestacjonarne),
  4. Sekretarz WSR,
  5. Skarbnik WSR,

Wyniki głosowania będą umieszczone na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz na profilu uczelni na Facebooku.