Rekrutacja trwa

Zarządzenie Rektora WSR z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSR w Warszawie

Download