Rekrutacja trwa

Zarządzenie Rektora WSR z dnia 23 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSR w Warszawie w roku akademickim 2023_2024

Download