Rekrutacja trwa

Zarządzenie Rektora WSR z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej

Download