Rekrutacja trwa

W wieku 88 lat zmarł prof. zw. dr hab. Adam Maciej Kołątaj

W wieku 88 lat zmarł prof. zw. dr hab. Adam Maciej Kołątaj

Profesor Adam M. Kołataj swoje losy naukowe wiązał z wieloma ośrodkami naukowymi rozpoczynając pracę naukową w 1954 roku w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i Akademii Rolniczej w Lublinie. Uzyskuje stopień doktora nauk rolniczych w 1961 roku a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego w 1967 roku otrzymuje propozycje objęcia kierownictwa nowoutworzonego Zakładu Dziedziczenia Cech Fizjologicznych IGHZ PAN w Jastrzębcu. Od 1968 roku związany jest stale z Instytutem pełniąc jednoczenie funkcje dyrektora Instytutu Biologii WSP w Kielcach (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego), prorektora oraz Rektora tejże uczelni. W latach 2012-2018 jest zatrudniony w Wyższej Szkole Rehabilitacji jako wykładowca i jednocześnie pełni funkcję Redaktora Naczelnego pisma WSR „Postępy Nauk o Zdrowiu”. Utrzymuje stałą współprace z licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce m.in. z Uniwersytetem Gdańskim, Łódzkim czy w Lublinie, oraz Akademiami Medycznymi w Katowicach, Łodzi, Gdańsku oraz ośrodkami akademickimi w Krakowie oraz Kielcach. W tym czasie zostaje powołany jako zagraniczny członek Słowackiej Akademii Nauk.

Wysokie kompetencje zawodowe owocują wypromowaniem ponad 450 magistrów, 40 doktorów z których 15 uzyskuje stopień doktora habilitowanego zostając uznanymi profesorami wielu Uniwersytetów i Instytutów Naukowych.

Jego działalność naukowa organizacyjna oraz dydaktyczna została doceniona licznym odznaczeniami państwowymi krajowymi i zagranicznymi m.in. Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, Medalami Uniwersytetu w Essen, Instytutu Produkcji Zwierzęcej w Nitrze oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (AR w Lublinie).
Pogrzeb prof. zw. dr hab. Adama M. Kołątaja, odbędzie się w środę, 18 maja 2022 roku na cmentarzu przy ulicy Lipowej 16 w Lublinie. Rozpocznie go msza święta o godzinie 13.00 w kaplicy cmentarnej.

Rektor i Senat Wyższej Szkoły Rehabilitacji