Rekrutacja trwa

Ratownicy ze Studenckiego Koła Naukowego RM pełnili nocny dyżur w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym AMH

SOR, który stworzyli był ostatnim ogniwem łańcucha przeżycia poszkodowanych uratowanych podczas manewrów Equinox 2024. To wyjątkowe ćwiczenia ratownicze zorganizowane przez Humanosh Emergency Medical Team, MSAR Poland i Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego s12. Do naszego SOR ZRM przywiozły poszkodowanych z drenażem klatki piersiowej (po odbarczeniu odmy prężnej), sepsą wywołaną zakażoną raną w złamaniu otwartym nogi i rozległym zawałem serca powikłanym zatrzymaniem krążenia. Pacjenci zostali otoczeni kompleksową opieką. Po wykonaniu pełnej diagnostyki i leczeniu około północy w stanie bardzo dobrym wszyscy zostali wypisani do domów.


Dziękujemy Humanosh Emergency Medical Team, MSAR Poland i Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego s12 za zaufanie oraz wybór naszej kliniki.