Rekrutacja trwa

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Psychologia w Biznesie i Rozwoju Osobistym

 • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 • Kierunek studiów Psychologia
 • Specjalność Psychologia w Biznesie i Rozwoju Osobistym
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW)
Specjalność “Psychologia w Biznesie i Rozwoju Osobistym” to kierunek studiów skupiający się na połączeniu wiedzy z zakresu psychologii zarządzania, marketingu oraz rozwoju osobistego, co pozwala wyposażyć studentów w kompetencje niezbędne do efektywnego funkcjonowania zarówno w świecie biznesu, jak i w aspektach indywidualnego rozwoju.

W toku studiów studenci zdobywają umiejętności diagnozowania, analizowania i rozwiązywania problemów psychologicznych w kontekście organizacji i jednostek oraz nabywają wiedzę odnośnie organizacji i prowadzenia badań rynkowych i opinii społecznej, a także projektowania działań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu.

Dodatkowo, studia kładą nacisk na rozwój osobisty, umiejętności radzenia sobie ze stresem, budowania relacji interpersonalnych i przywództwa. Specjalizacja ta szczególnie podkreśla znaczenie kompetencji społecznych, umiejętności pracy w zespole i skutecznej komunikacji, które są kluczowe w dynamicznym świecie biznesu.

Po ukończeniu studiów absolwenci są wyposażeni w umiejętności niezbędne do pełnienia różnorodnych ról zawodowych, takich jak: specjaliści ds. HR, coachowie biznesowi, doradcy rozwoju osobistego, specjaliści ds. mediów, reklamy, zarządzania zasobami ludzkimi.

ABSOLWENCI BĘDĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ
I PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

Neuroanatomii, neurologii i neurofizjologii

Neuroradiologii i rehabilitacji neuropsychologicznej

Neuropsychologii dzieci i młodzieży

Zaburzeń w obrębie układu nerwowego (ADHD, autyzm, zespół Aspergera, FASD i inne);

Diagnozy neuropsychologicznej dzieci i osób dorosłych;

Terapii neuropsychologicznej.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • budowa i funkcje mózgu
 • deficyty poznawcze towarzyszące zaburzeniom
 • diagnoza neuropsychologiczna
 • testowe metody oceny neuropsychologicznej
 • neuropsychologia poznawcza
 • kierunki psychologii klinicznej
 • neuromarketing
 • neuropsychologia dzieci i młodzieży
 • neuropsychologia kliniczna
 • deficyty poznawcze towarzyszące zaburzeniom neuropsychologicznym – diagnoza
 • psychofarmakologia
 • psychosomatyka
 • rehabilitacja neuropsychologiczna

Perspektywy zatrudnienia

 • Publiczna i niepubliczna ochrona zdrowia (szpitale, przychodnie etc.)
 • placówki edukacyjne
 • prywatne poradnie, kliniki i gabinety
 • fundacje i stowarzyszenia
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne
 • placówki dla osób nietypowo rozwijających się
 • domy opieki dla osób wykazujących schorzenia neurologiczne

STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE I ONLINE

STUDIUJ OD

600

w miesięcznych 11 ratach

STUDIA ONLINE

Studia online to inna forma studiów niestacjonarnych

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia na odległość.

Zajęcia teoretyczne - wykłady odbywają się za pośrednictwem platformy Microsoft 365 – aplikacji TEAMS.

Zajęci praktyczne odbywają się w tradycyjnej formie, podczas zjazdów na Uczelni lub hybrydowo przez platformę Microsoft 365 – aplikacji TEAMS , ze względu na koniczność wypracowania przez studentów umiejętności praktycznych.

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Zarejestruj się w systemie REKRUTACYJNYM

Po rejestracji na podany adres e-maila zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację wraz z loginem i hasłem.

Po zalogowaniu w systemie rekrutacyjnym :

KROK 1

Wprowadź dane osobowe.

KROK 2

W zakładce Moje kierunki: wybierz kierunek studiów na który aplikujesz.

Uzupełnij pozostałe informacje w formularzu rekrutacyjnym.

KROK 2

Pobierz wszystkie dokumenty rekrutacyjne, uzupełnij swoimi danymi i prześlij skany na adres e-maila rekrutacja@amh.edu.pl , dokumenty można przesłać również  pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście do Działu Rekrutacji.

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

Po przesłaniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych otrzymasz informację zwrotną o przyjęciu na studia.

OPŁATY ADMINISTRACYJNE

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 500 zł

WPISOWE 0 ZŁ DO 31 maja

Wpłaty należy dokonać na ogólny numer rachunku bankowego.

Opłatę rekrutacyjną oraz wpisowe należy wpłacić na ogólny nr konta:
PKO BP I O/Warszawa
73 1020 1013 0000 0902 0157 0126
w tytule przelewu należy wpisać:
imię i nazwisko, pesel kandydata oraz dopisek “opłata rekrutacyjna i wpisowe na kierunek ….