Rekrutacja trwa

Projekt „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku”

Zapraszamy do udziału w Projekcie „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” który jest realizowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Fundację Szansa dla Niewidomych i Polski Związek Niewidomych.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności i integracja społeczno-zawodowa rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku.
Projekt skierowany  jest do rodzin z terenu Warszawy, których członkiem jest osoba niewidoma lub słabowidząca.
W projekcie mogą brać udział osoby niewidome i słabowidzące w wieku 16-65 lat, bierne zawodowo, bezrobotne lub pracujące (osoby pracujące mogą brać udział, jeśli są w wieku 35-52 lata i mają umiarkowany stopień niepełnosprawności). W projekcie można wziąć udział wraz z pełnosprawnym członkiem rodziny w wieku 16-65 lat (lub jeśli jest pracujący, to w wieku 35-52 lata) – nie jest to jednak wymogiem koniecznym.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Co możesz zyskać?

  • indywidualne dopasowanie form wsparcia do potrzeb uczestnika,
  • dostęp do szkoleń i doradztwa zawodowego,
  • wsparcie tyflopedagoga, specjalisty ds. terapii tyflotechnologicznej, specjalisty ds. rozwoju zawodowego, indywidualne wsparcie psychologiczne, prawne i inne – w zależności od potrzeb,
  • możliwość udziału w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy oraz zakładania własnej działalności gospodarczej,
  • udział w kursach zawodowych z zapewnionym stypendium szkoleniowym,
  • płatny 3-miesięczny staż zawodowy,
  • wsparcie rodzinno-integracyjne polegające na rodzinnych wyjściach do miejsc kultury m.in.: kino, kręgle, muzeum,
  • wsparcie w aktywnym poszukiwaniu i znalezieniu pracy.

Wsparcie dla uczestnika jest poprzedzone indywidualną diagnozą potrzeb i potencjałów, realizowaną jako pierwsza forma wsparcia dla każdego z uczestników projektu.
Regulamin rekrutacji do projektu znajduje się na stronie internetowej: http://www.szansadlaniewidomych.org/5/34/aktywna-warszawa .

Jeżeli chcesz się zapisać do udziału w projekcie lub potrzebujesz dodatkowych informacji, wyślij wiadomość na adres: aktywna.warszawa@szansadlaniewidomych.org lub zadzwoń pod jeden z numerów telefonów: 22 510 10 99  lub  604 745 888 lub przyjdź do  Tyflopunktu przy ul. Gałczyńskiego 7 w godzinach 9:00-15:00.

Pozdrawiam
Ola