Rekrutacja trwa

Komunikat dotyczący obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19 personelu medycznego

Z dniem 23 grudnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 r. poz. 2398) zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, którym wprowadzono obowiązek szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 dla niektórych grup osób.

W terminie do dnia 1 marca 2022 r. szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 obowiązane są poddać się:

 1. osoby wykonujący zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;
 2. osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
 3. studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego:
  • lekarza,
  • lekarza dentysty,
  • farmaceuty,
  • pielęgniarki,
  • położnej,
  • diagnosty laboratoryjnego,
  • fizjoterapeuty,
  • ratownika medycznego.

Obowiązek poddania się szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 ma zastosowanie także do osób, u których do dnia 1 marca 2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-COV-2.

[wpdm_package id=’12720′]