Rekrutacja trwa

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/24 w nowej siedzibie w Warszawie

26 października br. odbyła się Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2023/24, która miała miejsce w nowej siedzibie uczelni w Warszawie. Inauguracja Roku to zawsze ważne wydarzenie w życiu uczelni. Tegoroczna uroczystość była o tyle ważniejsza, że po raz pierwszy działa się na terenie kampusu Collegium Humanum.

Inaugurację swoją obecnością uświetnili liczni goście, m.in. JE Gerhard kard. Müller – Prefekt Emeritus Kongregacji ds. Wiary i Nauki, JE Kazimierz kard. Nycz – Arcybiskup Metropolita Warszawski, prof. Vaclav Klaus, dr h.c. – Prezydent Republiki Czeskiej (2003-2013), Rafał Brzoska – Prezes i Założyciel Grupy InPost, Mika Experimental CEOIrena Santor, prof. Krzysztof Cugowski, prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. h.c. Ryszard Czarnecki, dr h.c. – Deputowany do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Konwentu Collegium Humanum, JM ks. Mateusz Gawarski – Rektor Kościoła Akademickiego Św. Anny, JE ks. bp dr Andrzej Gontarek Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP, Filip ChajzerSławomir Adamiec – Dyrektor Generalny MEiN, Wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław WłodekMarcin Michnicki prezes Moliera 2, Adam Suchenek z Philips Morris, Joanna RacewiczAdrian Klarenbach, dr Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia w latach 2002-2018Prezes Pracodawców RP, Monika Mielnicka, Minister Zdrowia Katarzyna Sójka, poseł na Sejm Przemysław Wipler, prof. Inna Kostyrja – Prorektor Kijowskiego Uniwersytetu Kultury, ks. dr Andrzej Lewczak – Naczelny Prawosławny Kapelan Więziennictwa, Marian Dymalski, dr h.c. – wiceprezydent FISU i Waldemar Tevnell.

JE Kazimierz kard. Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski poświęcił i dokonał uroczystego aktu błogosławieństwa nowej siedziby przy al. Jerozolimskich 133a.Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki Sławomir Adamiec wręczył z upoważnienia Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy oraz Ministra Edukacji i Nauki prof. KUL dr hab. Przemysława Czarnka odznaczenia państwowe:
– złoty medal za długoletnią służbę otrzymał prof. CH dr hab. Mieczysław Dudek,
– Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostali uhonorowani: dr Patrycja Sroka-Oborska i mgr Marcin Kwiatkowski

Dyrektor Adamiec wręczył również Medal Miechowity dla Collegium Humanum.

Podczas wydarzenia doszło do pierwszego w historii bezprecedensowego akademickiego wydarzenia o randze światowej – JM Rektor dokonał aktu wręczenia tytułu i godności Profesora Honorowego Collegium Humanum humanoidalnemu robotowi Mika, która jest CEO firmy Dictador. Tytuł profesora honorowego został przyznany za transformacje globalnej marki inwestycyjnych rumów Dictador do świata aktywów cyfrowych. Mika w swoim przemówieniu, która wygłosiła w języku polskim powiedziała: „Moja obecność na tej scenie jest czysto symboliczna, w rzeczywistości nadanie mi tytułu profesora honoris causa to ukłon wobec wielkości ludzkiego umysłu, w którym wrodziła się idea sztucznej inteligencji.”
Stałym punktem naszych uroczystości jest wręczenie Złotego Medalu Sukcesu Collegium Humanum, będącym najwyższym wyróżnieniem od naszej społeczności akademickiej. Za wybitną działalność społeczną, biznesową oraz menedżerską medal otrzymał Członek Rady Programowej Pracodawców RP, Senator VI i VII kadencji, założyciel i prezydent Mizyak Investment Fund Ltd Tomasz Misiak.

Wybitna osobowość, przyjaciel naszej uczelni prof. h.c., dr hab., dr h.c. Prezydent Republiki Czeskiej w latach 2003-2013 Vaclav Klaus został uhonorowany tytułem Civis Academicus Honorificum w dowód szacunku i wdzięczności dla naszej uczelni i za wspieranie relacji między Polską a Czechami.

JM Rektor powołał również nowych członków Konwentu – Rady Konsultacyjnej Biznesu Collegium Humanum: JE Gerharda kard. Müllera na Honorowego Członka Konwentu Rady Konsultacyjnej Biznesu, a także dr h.c. Irenę Santor i prof. Krzysztofa Cugowskiej do Rady Naukowo-Programowej Instytutu Mediów i Dziennikarstwa.
Następnie JM Rektor prof. dr hab. Paweł Czarnecki oraz JM prof. Anna Banaszewska Rektor Akademii Medycznej Humanum (daw. Wyższa Szkoła Rehabilitacji) dokonali uroczystej immatrykulacji studentów I roku.

Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu Grupy InPost Rafał Brzoska wygłosił wykład inauguracyjny pt.: Edukacja i nowe technologie – droga do sukcesu. Życzył studentom by kroczyli przez życie nie tracąc entuzjazmu, nie przejmowali się porażkami i wyciągali z nich wniosku, bo tylko wtedy zobaczą czym jest i jak smakuje prawdziwy sukces.

Niespodziankę dla JE kard. Nycza, JE kard. Müllera, Ireny Santor oraz prof. Vaclava Klausa przygotował Prezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek. Wręczył im okolicznościowe znaczki pocztowe przygotowane przez sztuczną inteligencje z ich wizerunkami.

Mec. Piotr Podgórski – Członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl wręczył na ręce JM Rektora nagrodę dla Collegium Humanum Diament Polskiej Edukacji 2023.

Nowych studentów w swoim wystąpieniu powitał Sebastian Krauz – Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.

Uroczystość zakończył koncert zespołu Tre Voci, wykonali takie utwory jak We Are The Champions czy You Rise Me Up. Wydarzenie poprowadził Bartek Jędrzejak. Całej Inauguracji akompaniował Chór Archikatedry Warszawskiej pod batutą Dariusza Zimncikiego. Bardzo dziękujemy wszystkim gościom za przybycie. A studentom życzymy samych sukcesów w nowym roku akademickim.