Rekrutacja trwa

I Sympozjum Naukowe pt. „Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny”

16.10.2013 r. na naszej uczelni odbyło się I Sympozjum Naukowe pt. „Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny”.
Referaty wygłoszone przez uczestników zostały bardzo dobrze przyjęte przez licznie zgromadzonych słuchaczy.

16.10.2013 r. na naszej uczelni odbyło się I Sympozjum Naukowe pt. „Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny”.
Referaty wygłoszone przez uczestników zostały bardzo dobrze przyjęte przez licznie zgromadzonych słuchaczy.