Rekrutacja trwa

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Dietetyka sportowa

 • Rodzaj studiów STUDIA II STOPNIA
 • Kierunek studiów Dietetyka
 • Specjalność Dietetyka sportowa
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 2 LATA (4 SEMESTRY)
Dietetyka sportowa koncentruje się na roli odpowiedniego żywienia w kontekście aktywności fizycznej i sportu. Studenci zdobędą wiedzę o składnikach odżywczych potrzebnych do optymalnej wydolności i regeneracji organizmu. Będą mogli tworzyć plany żywieniowe dla sportowców, dostosowane do rodzaju treningu, celów i indywidualnych potrzeb.

Studenci podczas studiów korzystają z profesjonalnych programów komputerowych dla dietetyków, takich jak Nuvero oraz Dietico, dzięki którym w łatwy sposób można stworzyć jadłospisy dietetyczne.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Praktyczne aspekty fizjologii w odżywianiu i regulacji
 • Podstawy patofizjologii klinicznej
 • Fizjologia wysiłku fizycznego
 • Psychologia sportu i odnowy biologicznej w sporcie
 • Żywienie  i suplementacja w różnych dyscyplinach sportu
 • Żywienie młodego sportowca
 • Żywienie po urazach w sporcie
 • Edukacja i poradnictwo żywieniowe sportowca
 • Żywienie w sportach rekreacyjnych
 • Pracownia układania diet dla sportowców

STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE I ONLINE

STUDIUJ OD

604

w miesięcznych 11 ratach

STUDIA ONLINE

Studia online to inna forma studiów niestacjonarnych

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia na odległość.

Zajęcia teoretyczne - wykłady odbywają się za pośrednictwem platformy Microsoft 365 – aplikacji TEAMS.

Zajęci praktyczne odbywają się w tradycyjnej formie, podczas zjazdów na Uczelni lub hybrydowo przez platformę Microsoft 365 – aplikacji TEAMS , ze względu na koniczność wypracowania przez studentów umiejętności praktycznych.

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Zarejestruj się w systemie REKRUTACYJNYM

Po rejestracji na podany adres e-maila zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację wraz z loginem i hasłem.

Po zalogowaniu w systemie rekrutacyjnym :

KROK 1

Wprowadź dane osobowe.

KROK 2

W zakładce Moje kierunki: wybierz kierunek studiów na który aplikujesz.

Uzupełnij pozostałe informacje w formularzu rekrutacyjnym.

KROK 2

Pobierz wszystkie dokumenty rekrutacyjne, uzupełnij swoimi danymi i prześlij skany na adres e-maila rekrutacja@amh.edu.pl , dokumenty można przesłać również  pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście do Działu Rekrutacji.

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

Po przesłaniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych otrzymasz informację zwrotną o przyjęciu na studia.

OPŁATY ADMINISTRACYJNE

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 500 zł

WPISOWE 0 ZŁ DO 31 maja

Wpłaty należy dokonać na ogólny numer rachunku bankowego.

Opłatę rekrutacyjną oraz wpisowe należy wpłacić na ogólny nr konta:
PKO BP I O/Warszawa
73 1020 1013 0000 0902 0157 0126
w tytule przelewu należy wpisać:
imię i nazwisko, pesel kandydata oraz dopisek “opłata rekrutacyjna i wpisowe na kierunek ….

Na studia dietetyczne II stopnia zapraszamy kandydatów z dyplomem co najmniej licencjata na kierunku dietetyka lub kierunków pokrewnych z dziedzin medycznych i nauk o zdrowiu, czy technologii żywności i żywienia.