Rekrutacja trwa

Bezpłatne szkolenia dla uczniów szkół ponadpodstawowych, zrealizowane w ramach projektu „ZDROWE ŻYCIE I ZDROWA KARIERA – program rozwijania kompetencji kluczowych niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego

Podczas 3-letniego projektu „ZDROWE ŻYCIE I ZDROWA KARIERA”, przeszkoliliśmy 937 uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego oraz podlaskiego.

Młodzież zdobyła kompetencje osobiste, komunikacyjne – interpersonalne i społeczne. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach z wykorzystaniem coachingu grupowego „Grow with us”, szkoleniu z „Naturalnych metod radzenia sobie ze stresem” oraz z „Pierwszej pomocy”.

  • Podczas warsztatów „Grow with us” uczniowie szkół średnich dowiedzieli się jak zaprojektować swoją karierę – życie (kim jestem, jak wygląda moje życie? dokąd zmierzam? jakie mam możliwości? jaką drogę wybieram? jak projektować cele?), uczestniczyli w treningu dobrostanu (trening wzmacniania emocji pozytywnych; mocne strony, poznaj siebie; optymizm i charakter, jego wpływ na sukces osobisty i zawodowy), a także w treningu umiejętności psychospołecznych (komunikacja jako kluczowa kompetencja, na czym polega efektywna komunikacja; zrozumieć emocje – trening rozwijania świadomości emocjonalnej (IE)), po co nam emocje? po co nam złość?)
  • W trakcie szkolenia z „Naturalnych metod radzenia sobie ze stresem” młodzież poznała wpływ psychiki na organizm człowieka, źródła stresu i jego wpływ na zdrowie (na układ odpornościowy i hormonalny), objawy stresu (autoanaliza), przyczyny i skutki depresji oraz naturalne metody radzenia sobie ze stresem.
  • W czasie szkolenia „Pierwsza pomoc” poznali Łańcuch przeżycia, jak zabezpieczyć miejsca zdarzenia, jak ocenić stan poszkodowanego (ABC) i wezwać pomoc, pozycję bezpieczną, Resuscytację Krążeniowo Oddechową (RKO),jak postępować w stanach nagłych: zakrztuszenie, zawał serca, udar mózgu, drgawki, omdlenie, ostra reakcja alergiczna, duszności, urazy kostno-stawowe, krwotoki zewnętrzne, krwawienie z nosa, a także wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

Serdecznie dziękujemy pani mgr Agacie Nowińskiej i pani mgr Dorocie Pietraszewskiej oraz naszym wykładowcom: pani dr Elżbiecie Trylińskiej-Tekielskiej, panu mgr Dariuszowi Tomczykowi, pani dr Adzie Holak i panu mgr Sławomirowi Dyduła za przeprowadzenie warsztatów i szkoleń w bardzo interesujący, profesjonalny i rewelacyjny sposób.

Otrzymaliśmy od młodzieży mnóstwo bardzo pozytywnych opinii, z czego niezmiernie się cieszymy.

  • Warsztaty zostały zrealizowane w latach 2019-2022 w ramach projektu „ZDROWE ŻYCIE I ZDROWA KARIERA – program rozwijania kompetencji kluczowych niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.