Rekrutacja trwa

Bezpłatne konsultacje psychologiczne studentom i pracownikom WSR

Zdajemy sobie sprawę z tego, że aktualna sytuacja może znacząco wpływać na myślenie i przeżywanie emocji, wywołując silną reakcję stresową. W odpowiedzi na rosnącą potrzebę wsparcia psychologicznego wśród studentów i pracowników WSR – katedra Psychologii Medycznej od kwietnia 2021 roku organizuje nieodpłatną pomoc psychologiczną w ramach działań Poradni Psychologicznej WSR.

Oferujemy zdalne wsparcie psychologiczne polegające na wideo rozmowie lub rozmowie telefonicznej w określonych wcześniej terminach.

Wsparcie psychologiczne udzielane jest w formie konsultacji indywidualnych i jest ograniczone do maksymalnie 1 sesji o długości 30 – 50 minut.

Pomoc psychologiczna będzie udzielana zgodnie z naszymi umiejętnościami i kwalifikacjami. W trakcie konsultacji możemy zapewnić rozmowę w duchu empatii, szacunku i akceptacji. Psychoedukację w zakresie radzenia sobie z negatywnymi skutkami stresu oraz wspólne przeanalizowanie możliwych rozwiązań pojawiających się problemów. Porady udzielane są w formie ustnej, z gwarancją zachowania poufności.

UWAGA!!!

Pomoc psychologiczna świadczona w ramach bezpłatnego wsparcia psychologicznego nie jest leczeniem ani terapią. Nie zajmujemy się psychoterapią rozumianą jako leczenie występujących zaburzeń psychicznych.

Konsultacji będą udzielać:

Psycholog   Terminy konsultacji   Kontakt  
Dr Elżbieta Trylińska – Tekielska 

 

Każdy piątek miesiąca w godz. 17.00 -19.00  elzbieta.trylinska-tekielska@amh.edu.pl

Tel. +48602647316  

Mgr Dorota Maria Maliszewska  Każdy poniedziałek miesiąca w godz 17.00-19.00  dorota.maliszewska@amh.edu.pl

FB psycholog Dorota Maliszewska  

Tel +48 504770313 

Osoby chcące wziąć udział w konsultacjach proszone są o wcześniejszy kontakt sms lub mailowy w celu potwierdzenia terminu konsultacji.