Rekrutacja trwa

Wyjazdy pracowników

Zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy administracyjni mogą ubiegać się o przyznanie stypendium w ramach Programu Erasmus+ w celu:

  • prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej (wyjazdy STA),
  • udziału w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem wykonywanej pracy w AMH (wyjazdy STT).

O stypendium może się ubiegać każdy pracownik AMH, niezależnie od posiadanego obywatelstwa. Podstawą zatrudnienia musi być umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w Programie Erasmus+ jest złożenie formularza aplikacyjnego dla nauczycieli akademickich lub dla pracowników administracji u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+, w wyznaczonym terminie (zwykle jesienią każdego roku), lub w tzw. trybie ciągłym, do wyczerpania środków.