Rekrutacja trwa

Wysokość grantu

Wysokość grantów – wyjazdy studentów (SM) na studia (SMS) i na praktykę (SMT) – 2024/25

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w Є – SMS

Miesięczna stawka stypendium w Є – SMT

Grupa I – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja,

670

820

Grupa II – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

670

820

Grupa III – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja,

600

750

 

Osoby (studenci i absolwenci) mobilności długoterminowej, którzy spełniają kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” otrzymują dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 250 EUR miesięcznie.

Krótkoterminowe wyjazdy studentów i absolwentów (od 5 do 30 dni):

 

Kwota dziennego stypendium w Є

Dodatkowa kwota w Є dla uczestnika spełniającego definicję „osoby z mniejszymi szansami”

Pobyt od 5 do 14 dni

79/dzień

100/dzień

Pobyt od 15 do 30 dni

56/dzień

150/dzień


Definicja „osób z mniejszymi szansami” obejmuje:

Grupa osób

Kryterium, na podstawie którego zostanie przyznana
dopłata uzupełniająca

Osoby z
niepełnosprawnościami

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Osoby ze środowisk
uboższych

Uczestnik mobilności, który w semestrze poprzedzającym wyjazd otrzymywał stypendium socjalne


Dofinansowanie z tytuły podróży „green travel”
W przypadku odbywania podróży tzw. „green travel” – wykorzystującej niskoemisyjne środki transportu tj. autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu uczestnikom przysługuje jednorazowa dopłata w wysokości 50 EUR. Warunkiem wypłaty jest przedstawienie stosownych dowodów potwierdzających sposób odbycia „green travel”.