Rekrutacja trwa

Wyjazdy na wymianę akademicką dla nauczycieli akademickich i pracowników administracji

Serdecznie zapraszamy nauczycieli akademickich i pracowników administracji do rekrutacji na wyjazdy na wymianę akademicką w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023 w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych – STA lub doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu shadow working itp.) – STT do wzięcia udziału w naborze do programu Erasmus+.

Więcej informacji oraz formularze aplikacyjne dostępne są na stronie

Wyjazdy wykładowców

W celu zgłoszenia swej kandydatury proszę wypełnić odpowiedni formularz aplikacyjny, a następnie odesłać go drogą mailową: anna.tomczyk@amh.edu.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Współpracy Międzynarodowej pokoju nr 12 do 30 września 2022 r.