Rekrutacja trwa

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Prawo Medyczne w ochronie zdrowia i ochrona danych osobowych

  • Rodzaj studiów STUDIA II STOPNIA
  • Kierunek studiów Zdrowie publiczne
  • Specjalność Prawo Medyczne w ochronie zdrowia i ochrona danych osobowych
  • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
  • Czas trwania 1,5 ROKU (3 SEMESTRY)
Prawo medyczne w ochronie zdrowia uczy studentów, jak stosować i interpretować przepisy prawne dotyczące świadczenia usług zdrowotnych i ochrony praw pacjentów. Student poznaje podstawowe zasady i instytucje prawa medycznego, takie jak: odpowiedzialność cywilna i karne lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia, prawa i obowiązki pacjentów i lekarzy, zgoda na leczenie i badania medyczne, tajemnica lekarska i zawodowa, dokumentacja medyczna, transplantacja organów, prokreacja wspomagana, eutanazja i opieka paliatywna. Specjalność obejmuje również zagadnienia związane z organizacją i finansowaniem systemu ochrony zdrowia, takie jak: ubezpieczenie zdrowotne, kontrakty z NFZ, nadzór nad działalnością leczniczą i kontrola jakości usług zdrowotnych.

Absolwenci ścieżki kształcenia Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych zostaną praktycznie przygotowani do wykonywania czynności w zakresie nadzoru i zarządzania danymi w podmiotach leczniczych i mogą pracować jako osoby odpowiadające za zarządzanie, nadzór oraz przetwarzanie danych, realizując czynności związane z obsługą pacjenta, administrowaniem systemami IT w ochronie zdrowia.

Absolwenci ścieżki kształcenia Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych zostaną praktycznie przygotowani do wykonywania czynności w zakresie nadzoru i zarządzania danymi w podmiotach leczniczych i mogą pracować jako osoby odpowiadające za zarządzanie, nadzór oraz przetwarzanie danych, realizując czynności związane z obsługą pacjenta, administrowaniem systemami IT w ochronie zdrowia. Mogą zajmować się również problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz pracować jako osoby odpowiedzialne za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów. Absolwenci będą mogli także samodzielnie prowadzić oraz kierować zespołami odpowiedzialnymi za nadzór nad poprawnością przetwarzania danych oraz reagować na incydenty bezpieczeństwa, w tym w systemach teleinformatycznych.

STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE I ONLINE

STUDIUJ OD

593

w miesięcznych 11 ratach

STUDIA ONLINE

Studia online to inna forma studiów niestacjonarnych

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia na odległość.

Zajęcia teoretyczne - wykłady odbywają się za pośrednictwem platformy Microsoft 365 – aplikacji TEAMS.

Zajęci praktyczne odbywają się w tradycyjnej formie, podczas zjazdów na Uczelni lub hybrydowo przez platformę Microsoft 365 – aplikacji TEAMS , ze względu na koniczność wypracowania przez studentów umiejętności praktycznych.

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Zarejestruj się w systemie REKRUTACYJNYM

Po rejestracji na podany adres e-maila zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację wraz z loginem i hasłem.

Po zalogowaniu w systemie rekrutacyjnym :

KROK 1

Wprowadź dane osobowe.

KROK 2

W zakładce Moje kierunki: wybierz kierunek studiów na który aplikujesz.

Uzupełnij pozostałe informacje w formularzu rekrutacyjnym.

KROK 2

Pobierz wszystkie dokumenty rekrutacyjne, uzupełnij swoimi danymi i prześlij skany na adres e-maila rekrutacja@amh.edu.pl , dokumenty można przesłać również  pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście do Działu Rekrutacji.

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

Po przesłaniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych otrzymasz informację zwrotną o przyjęciu na studia.

OPŁATY ADMINISTRACYJNE

  • opłata rekrutacyjna – 85 zł
  • opłata za legitymację studencką – 22 zł
  • opłata wpisowa – 500 zł

WPISOWE 0 ZŁ DO 31 maja

Wpłaty należy dokonać na ogólny numer rachunku bankowego.

Opłatę rekrutacyjną oraz wpisowe należy wpłacić na ogólny nr konta:
PKO BP I O/Warszawa
73 1020 1013 0000 0902 0157 0126
w tytule przelewu należy wpisać:
imię i nazwisko, pesel kandydata oraz dopisek “opłata rekrutacyjna i wpisowe na kierunek ….