Rekrutacja trwa

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

  • Rodzaj studiów STUDIA II STOPNIA
  • Kierunek studiów Zdrowie publiczne
  • Specjalność Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
  • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
  • Czas trwania 1,5 ROKU (3 SEMESTRY)
Specjalność Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia skierowana jest do przyszłych menedżerów w sektorze ochrony zdrowia. Studenci zdobędą umiejętności zarządzania placówkami medycznymi, finansami i zasobami ludzkimi. Nauczą się planować efektywne strategie opieki zdrowotnej, monitorować jakość usług medycznych oraz dostosowywać instytucje do zmieniających się potrzeb społeczeństwa. Poprzez zdobywanie wiedzy z zakresu zarządzania, będą wpływać na jakość i dostępność usług zdrowotnych.

STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE I ONLINE

STUDIUJ OD

593

w miesięcznych 11 ratach

STUDIA ONLINE

Studia online to inna forma studiów niestacjonarnych

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia na odległość.

Zajęcia teoretyczne - wykłady odbywają się za pośrednictwem platformy Microsoft 365 – aplikacji TEAMS.

Zajęci praktyczne odbywają się w tradycyjnej formie, podczas zjazdów na Uczelni lub hybrydowo przez platformę Microsoft 365 – aplikacji TEAMS , ze względu na koniczność wypracowania przez studentów umiejętności praktycznych.

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Zarejestruj się w systemie REKRUTACYJNYM

Po rejestracji na podany adres e-maila zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację wraz z loginem i hasłem.

Po zalogowaniu w systemie rekrutacyjnym :

KROK 1

Wprowadź dane osobowe.

KROK 2

W zakładce Moje kierunki: wybierz kierunek studiów na który aplikujesz.

Uzupełnij pozostałe informacje w formularzu rekrutacyjnym.

KROK 2

Pobierz wszystkie dokumenty rekrutacyjne, uzupełnij swoimi danymi i prześlij skany na adres e-maila rekrutacja@amh.edu.pl , dokumenty można przesłać również  pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście do Działu Rekrutacji.

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

Po przesłaniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych otrzymasz informację zwrotną o przyjęciu na studia.

OPŁATY ADMINISTRACYJNE

  • opłata rekrutacyjna – 85 zł
  • opłata za legitymację studencką – 22 zł
  • opłata wpisowa – 500 zł

WPISOWE 0 ZŁ DO 31 maja

Wpłaty należy dokonać na ogólny numer rachunku bankowego.

Opłatę rekrutacyjną oraz wpisowe należy wpłacić na ogólny nr konta:
PKO BP I O/Warszawa
73 1020 1013 0000 0902 0157 0126
w tytule przelewu należy wpisać:
imię i nazwisko, pesel kandydata oraz dopisek “opłata rekrutacyjna i wpisowe na kierunek ….