Rekrutacja trwa

Jubileusz stulecia Profesora Mariana Weissa

30 czerwca 2021 przypadła setna rocznica urodzin prof. dr hab. med. Mariana Weissa, światowej sławy specjalisty rehabilitacji medycznej, ortopedii, traumatologii, twórcy i wieloletniego dyrektora Stołecznego Centrum Rehabilitacji w  Konstancinie, założyciela Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie i Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Akademii Wychowania Fizycznego. Profesor Weiss był jednym z inicjatorów Polskiej Szkoły Rehabilitacji, autorem i propagatorem oryginalnych metod leczenia operacyjnego urazów kręgosłupa, systemu kompleksowej rehabilitacji osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, czy koncepcji natychmiastowego zaopatrzenia protetycznego osób po amputacji kończyny dolnej.

Z inicjatywy uczniów i kontynuatorów myśli Profesora Weissa, m. in. Jego następcy na stanowisku Kierownika Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie (dziś Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – WUM), a obecnie Jego Magnificencji Rektora Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie  prof. dr hab. med. Jerzego Kiwerskiego oraz profesora i Dziekana Wydziału Medycznego WUM dr hab. Dariusza Białoszewskiego Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji zorganizował Jubileusz Stulecia swojego Mistrza. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Pani Maria Weiss, Żona Profesora oraz Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji dr hab. Piotr Majcher, profesor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Patronat nad Jubileuszem sprawowali także Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii nauk oraz Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Patronatu medialnego udzieliły czasopisma Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, Postępy Rehabilitacji i Postępy Nauk o Zdrowiu.

W organizacji wydarzenia ponadto wzięły udział następujące organizacje: Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, Polskie Towarzystwo Chirurgii Ręki i Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Na obchody Jubileuszu zrealizowanego za pomocą platformy Microsoft Teams udostępnionej przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie  złożył się cykl wykładów naukowych i panel wspomnień o Profesorze, w który wzięli udział jego najbliżsi, współpracownicy i uczniowie.