Rekrutacja trwa

Akredytacja Polskiego Związku Trenerów Personalnych dla kierunku studiów podyplomowych Trener personalny

Bardzo miło nam poinformować, że kierunek studiów podyplomowych Trener personalny otrzymał akredytację Polskiego Związku Trenerów Personalnych.
Polski Związek Trenerów Personalnych to organizacja, która zrzesza trenerów, opierających się w swojej pracy na rzetelnych, udokumentowanych empirycznie podstawach w postaci licencji opartej na procesie potwierdzenia kwalifikacji zgodnym z wytycznymi ministerialnymi w oparciu o ustawę o ZSK.
Misją Polskiego Związku Trenerów Personalnych jest dążenie do profesjonalizacji zawodu Trenera Personalnego poprzez stwarzanie warunków i rozwiązań prawnych, organizacyjnych i zarządczych zgodnie z Polskimi i Europejskimi standardami.

Działania Polskiego Związku Trenerów Personalnych dla skutecznego realizowania przyjętej misji koncentrują się na zapewnieniu wsparcia trenerom, organizacjom zajmującym się rynkiem edukacyjnym w ramach kursów Trenera Personalnego i szkoleń podwyższających ich kwalifikacje oraz na propagowaniu m.in. dobrych praktyk świadczonych usług przez trenerów personalnych wyrażonych w wypracowanym standardzie kwalifikacji.

Polski Związek Trenerów Personalnych, realizuje w ramach przyjętej filozofii i misji działania mające na celu edukację, informowanie o sprawach ściśle związanych z szeroko pojętym treningiem personalnym i dzielenie się doświadczeniem ze środowiskiem Trenerów Personalnych. Działania te realizowane są przez PZTP podczas, konferencji branżowych, kursokonferencjach, forach, prasie branżowej, seminariach, webinariach i warsztatach.