Rekrutacja trwa

Zarządzenie w sprawie rozszerzenia zarządzenia w sprawie ustalenia promocji i rabatów za świadczone usługi i rabaty w Wyższej Szkole Rehabilitacji