Rekrutacja trwa

Zapytanie ofertowe „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”

W dniu 20.09.2021r. na podstawie punktu XIV. 1. 4) Zapytania ofertowego, Zamawiający unieważnia postępowanie nr 1/DOT/2021, dotyczące przedsięwzięcia pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

W ramach przedsięwzięcia pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” ogłoszonego Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”, Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie (dalej także jako „Zamawiający”) realizuje zadanie pn. „Doposażenie sal dydaktycznych umożliwiające kształcenie na odległość”(dalej także jako „Zadanie”), Działania podjęte w ramach Zadania mają na celu wsparcie procesu kształcenia na odległość w Wyższej Szkole Rehabilitacji.
W związku z powyższym Zamawiający wszczyna postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia na kompleksową realizację Zadania, jednocześnie zapraszając Wykonawców do składania ofert.

[wpdm_package id=’11849′]
[wpdm_package id=’11850′]
[wpdm_package id=’11852′]
[wpdm_package id=’11854′]