Rekrutacja trwa

Zapytanie ofertowe 1/4/DOT/2021 „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”

Pragniemy poinformować, że nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania nr 1/4/DOT/2021 dotyczącego zadania pn. „Doposażenie sal dydaktycznych umożliwiające kształcenie na odległość” w ramach przedsięwzięcia pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” ogłoszonego Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2021 r.

W dniu 26.10.2021, o godz. 13:05, kierująca się przy wyborze wykonawcy usługi w ramach przedsięwzięcia pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” komisja dokonała wyboru wykonawcy, który złożył prawidłowo jedyną ofertę.

Tym samym wyłoniono firmę:

DeviNet Tomasz Wojtarowicz
Ul. Skarbka z Gór 132H lok.5
03-287 Warszawa
NIP: 5361594199
REGON: 017306214
Cena brutto: 60 007,88 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedem złotych osiemdziesiąt osiem groszy).

W ramach przedsięwzięcia pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” ogłoszonego Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”, Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie (dalej także jako „Zamawiający”) realizuje zadanie pn. „Doposażenie sal dydaktycznych umożliwiające kształcenie na odległość” (dalej także jako „Zadanie”), Działania podjęte w ramach Zadania mają na celu wsparcie procesu kształcenia na odległość w Wyższej Szkole Rehabilitacji.

W związku z powyższym Zamawiający wszczyna postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia na kompleksową realizację Zadania, jednocześnie zapraszając Wykonawców do składania ofert.

[wpdm_package id=’12176′]
[wpdm_package id=’12178′]
[wpdm_package id=’12180′]
[wpdm_package id=’12181′]