Rekrutacja trwa

Zapraszamy do udziału w projekcie „Trampolina do kariery”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Trampolina do kariery – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku w województwie mazowieckim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Trampolina do kariery – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku w województwie mazowieckim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności i reintegracja społeczno-zawodowa 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: osób z niepełnosprawnością wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym zamieszkałych w woj. mazowieckim. Projekt jest realizowany w okresie V 2018 – IV 2020 r. Rekrutacja do projektu nadal trwa, pozostały ostatnie wolne miejsca!

W okresie realizacji projektu przewidziano szereg form wsparcia dla uczestników, m.in.:

  • Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników,
  • Indywidualne wsparcie i doradztwo, wsparcie specjalisty ds. aktywizacji zawodowej (doradcy zawodowego) i pośrednika pracy
  • Trening orientacji osób z niepełnosprawnością wzroku w terenie,
  • Trening umiejętności miękkich, warsztaty wspierająco-coachingowe, warsztaty komputerowe (tyfloinformatyka),
  • Integracyjne działania społeczne,
  • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy,
  • Kursy kwalifikacji i umiejętności zawodowych (dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami),
  • Staże zawodowe.

Regulamin rekrutacji do projektu jest dostępny na stronie internetowej: www.szansadlaniewidomych.org

[wpdm_package id=’9520′]