Rekrutacja trwa

Zajęcia z Adaptowanej Aktywności Ruchowej

Na zajęciach z Adaptowanej Aktywności Ruchowej jest ciekawie 🙂

Studenci III roku na kierunku Fizjoterapia podczas zajęć z ARY zajęć mają możliwość praktycznego zastosowania zdobytych umiejętności poruszania się na wózkach aktywnych. Celem jednych zajęć była jazda po mieście na wózkach nie korzystając z żadnej pomocy.

Mogliśmy doświadczyć na sobie z jakimi barierami styka się na co dzień osoba poruszająca się na wózku. My walczyliśmy trochę z barierami  architektonicznymi, ale daliśmy radę i wróciliśmy z dużą dawką wrażeń i doświadczeń.