Rekrutacja trwa

Wyższa Szkoła Rehabilitacji laureatem konkursu UCZELNIA DOSTĘPNA

Szanowni Państwo,
Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Wyższa Szkoła Rehabilitacji została laureatem konkursu UCZELNIA DOSTĘPNA organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Nasz wniosek został bardzo wysoko oceniony, a umowa o dofinansowanie projektu, została już podpisana. Inicjatywa na celu zwiększenie dostępności WSR i jej oferty dla osób NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Zamierzamy to zrealizować poprzez m.in. następujące działania:

 • kompleksowe rozwinięcie struktury Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
 • likwidację barier architektonicznych w miejscach kluczowych dla życia Uczelni
 • wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań przyjaznych osobom niepełnosprawnym
 • uaktualnienie procedur oraz uwzględnienie specyfiki osób z niepełnosprawnościami i ich praw
 • zapewnienie różnych form wsparcia edukacyjnego dla studentów ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności
 • realizację szkoleń w w/w zakresie dla kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej

Szanowni Państwo,
Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Wyższa Szkoła Rehabilitacji została laureatem konkursu UCZELNIA DOSTĘPNA organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Nasz wniosek został bardzo wysoko oceniony, a umowa o dofinansowanie projektu, została już podpisana. Inicjatywa na celu zwiększenie dostępności WSR i jej oferty dla osób NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Zamierzamy to zrealizować poprzez m.in. następujące działania:

 • kompleksowe rozwinięcie struktury Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
 • likwidację barier architektonicznych w miejscach kluczowych dla życia Uczelni
 • wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań przyjaznych osobom niepełnosprawnym
 • uaktualnienie procedur oraz uwzględnienie specyfiki osób z niepełnosprawnościami i ich praw
 • zapewnienie różnych form wsparcia edukacyjnego dla studentów ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności
 • realizację szkoleń w w/w zakresie dla kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej