Rekrutacja trwa

Wyższa Szkoła Rehabilitacji Humanum członkiem ENPHE

ENPHE (The European Network of Physiotherapy in Higher Eduaction) jest głosem, forum i łącznikiem dla interesariuszy fizjoterapii w szkolnictwie wyższym. Ich misją jest ujednolicenie programów edukacyjnych i promowanie nowych rozwiązań w Europie.

https://www.enphe.org/en/members-network#country24

Europejska Sieć Fizjoterapii w Szkolnictwie Wyższym (ENPHE) zrzesza ponad 170 instytucji członkowskich i reprezentuje 31 krajów.

Członkostwo naszej uczelni w tej prestiżowej instytucji tylko potwierdza naszą innowacyjność w edukacji. Zapewniamy naszym studentom najnowsze rozwiązania i praktyczną wiedzę, dzięki czemu wchodzą w rynek pracy przygotowani na wyzwania dzisiejszego świata.

Potwierdza to odsetek naszych absolwentów aktywnych zawodowo, którzy pracują w najbardziej uznanych placówkach medycznych w Polsce i za granicą.