Rekrutacja trwa

Wyjazdy na wymianę akademicką dla nauczycieli akademickich i pracowników administracji 2023

Serdecznie zapraszamy nauczycieli akademickich i pracowników administracji do aplikowania na wyjazdy w roku akademickim 2023/2024:

  • w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych – STA

lub

  • doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu shadow working itp.) – STT

do wzięcia udziału w naborze do programu Erasmus+.

Więcej informacji oraz formularze aplikacyjne można znaleźć na podstronie Wyjazdy wykładowców >>

W celu zgłoszenia swej kandydatury proszę wypełnić odpowiedni formularz aplikacyjny, a następnie odesłać go drogą mailową: anna.tomczyk@amh.edu.pl lub dostarczyć osobiście Dziekanatu WSR do 30 września 2023 r.