Rekrutacja trwa

Zarządzenie Dziekana Wyższej Szkoły Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie organizacji egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2022-2023 na kierunku dietetyka II stopnia i zdrowie publiczne II stopnia

Download