Rekrutacja trwa

Zarządzenie Dziekana Wyższej Szkoły Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie z dnia 4 maja 2023r. w sprawie organizacji egzaminu dyplomowego ratownictwo medyczne

Download