Rekrutacja trwa

Zarządzenie Dziekana Wyższej Szkoły Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie organizacji poprawy egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2022-2023 na kierunku ratownictwo medyczne

Download