Rekrutacja trwa

Zarządzenie Dziekana Wyższej Szkoły Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie organizacji egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2021-2022 na kierunku ratownictwo medyczne

Download