Rekrutacja trwa

Zarządzenie Dziekana Wyższej Szkoły Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie z dnia 01 października 2021 r. w sprawie organizacji egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2021-2022

Download