Rekrutacja trwa

Tłumacz Migam – usługa tłumacza języka migowego online

Aby zlikwidować barierę komunikacyjną, uruchomiliśmy Tłumacza Migam – usługę natychmiastowego połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia wyposażonego w kamerę i z podłączeniem do Internetu.

Usługa tłumaczenia jest dostępna w dziekanacie, dziale rekrutacji i bibliotece, 7 dni w tygodniu.

Na stronie internetowej WSR w prawym dolnym rogu znajduje się ikonka, za jej pośrednictwem osoba niesłysząca może skontaktować się z tłumaczem.

* Zakup Tłumacza Migam (usługi tłumacza języka migowego online) został zrealizowany w ramach projektu “Przyjazna Uczelnia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.