Rekrutacja trwa

Test Coopera dla Wszystkich

W miniony weekend studenci pierwszego roku na kierunku Fizjoterapia podczas zajęć z kształcenia ruchowego wzięli udział w imprezie biegowej “Test Coopera dla Wszystkich“.

Impreza organizowana była przez Akademicki Związek Sportowy.

Test Coopera to próba wytrzymałościowa opracowana przez amerykańskiego lekarza Kennetha H. Coopera na potrzeby armii USA w 1968 roku, polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Obecnie jest szeroko stosowany do badania sprawności fizycznej przede wszystkim sportowców. Celem Testu jest określenie maksymalnej wydolności tlenowej (tzw. pułap tlenowy V02max), która jest wyznacznikiem kondycji fizycznej. Kondycję fizyczną, w zależności od wieku i płci określa się na podstawie pokonanego dystansu.

Jako uczelnia zajęliśmy drugie miejsce spośród wszystkich szkół biorących udział w teście.

W przyszłym roku na pewno weźmiemy udział w teście i tym razem wygramy.