Rekrutacja trwa

Seminaria dla ratowników medycznych

Wraz z Centrum Szkoleń WSR organizujemy seminaria dla ratowników medycznych, w  ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych Dz.U. Nr 112, poz. 775,  oraz Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym1 z dnia 8 września 2006 r. (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.).

Stawiamy na jakość i  zadowolenie kursantów dlatego też, seminaria w naszym ośrodku prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem. 

Ważnym elementem na seminariach są dla nas ćwiczenia praktyczne, gdyż dzięki nim uczestnicy w łatwy i przystępny sposób opanowują przedstawione podczas zajęć zagadnienia.

Podczas ćwiczeń:

  • pracujemy na fantomach Laerdal i Ambu
  • pracujemy i defibrylujemy Lifepak 12
  • używamy materiałów jednorazowego użytku
  • przestrzegamy zasad aseptyki i antyseptyki ( każda igła, strzykawka, rurka jest w opakowaniu)

Programy naszych seminariów zostały zatwierdzone przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej.

Więcej informacji na temat Seminariów>>>