Rekrutacja trwa

Relacja z zajęć Procedury Ratunkowe Wewnątrz szpitalnej

Transport wewnątrz szpitalny pacjenta z OIT, zajęcia w ramach Procedur Ratunkowych Wewnątrzszpitalnych.

Zaplanowanie bezpiecznego transportu medycznego pacjenta wymagającego środków podtrzymujących życie jest dużym wyzwaniem, z którym zmierzyli się studenci III roku kierunku Ratownictwo Medyczne.

Podczas zajęć z przedmiotu Procedury Ratunkowe Wewnątrzszpitalne studenci musieli zaplanować i zorganizować transport wewnątrzszpitalny pacjenta z oddziału Intensywnej Terapii. Pacjent w trakcie takiego transportu musiał być m.in wentylowany respiratorem, monitorowany oraz był podłączony do pomp infuzyjnych.