Rekrutacja trwa

Razem bez barier

W kwietniu 2015 r. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze rozpoczęło projekt Razem bez barier (www.razembezbarier.zm.org.pl).

Projekt ma na celu  zapobieganie wykluczaniu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych, matek prowadzących wózki z dziećmi oraz osób starszych, poprzez niwelowanie barier z przestrzeni publicznej.
Stowarzyszenie w ramach projektu poszukuje osób niepełnosprawnych, które na co dzień w Warszawie borykają się z barierami i mogłyby pomóc w ich identyfikacji oraz chciałyby partycypować w projekcie.

Zapraszamy także wolontariuszy do udziału w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Zielone Mazowsze.